.jpg

сэрэмжлүүлэг мэдээ

2019 оны 11-р сарын 08-аас 11-р сарын 13-ыг хүртлэх 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ 2019 оны 11 дүгээр сарын 8-аас 9-нд…

external-hard-disk-500gb-4-tb-500x500.jpg

ЦАХИМ АРХИВТАЙ БОЛЛОО

Байгууллагын үйл ажиллагаанд хөтлөгдөж буй албан баримт бичгийн агуулга, бүтэц, хэв загварыг жигдрүүлэх, баримт бичигтэй ажиллах ажлын арга, хэлбэрийг боловсронгуй…