84545176_2433091213687633_3456246434624438272_n.jpg

Аймгийн онцгой комисс хуралдлаа

Аймгийн Онцгой коммисс 2020 оны 01 дүгээр сарын 26-ны өдөр хуралдлаа. Коронавирусийн халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор аймгийн хэмжээнд 3-дугаар сарын…

IMG_5949.png

ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ОФИЦЕР БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ КОМАНД ШТАБЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Онцгой байдлын газрын удирдах албан тушаалтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, гамшгаас хамгаалах бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, бие бүрэлдэхүүнийг удирдах арга ухаанд…

IMG_6045.png

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН ИДЭВХИТНҮҮД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

“Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг  хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдэд Аюулгүй амьдрах ухааны боловсрол ологох чиглэлээр Онцгой байдлын ерөнхий…