ХОЙД БҮС ХҮЙТНИЙ УЛИРЛЫН ХУВЦСАНД ШИЛЖЛЭЭ

IMG_0055.png

Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/231, Онцгой байдлын байгууллагын Хойд бүсийн төвийн захирагчийн А/03 2021 оны 2021 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдрийн тушаалаар Орхон аймгийн Онцгой байдлын газар, Гал түймэр унтраах, аврах ангиуд болон Улсын нөөцийн салбарын алба хаагчид 2021 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр хүйтний улирлын хувцсанд шилжиж, хувцасны үзлэг зохион байгуулж үүрэг, чиглэл өгсөн.

scroll to top