“СОЁЛЫГ ТҮГЭЭЕ”-аянд нэгдлээ

.gif

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Орхон аймгийг хөгжүүлэх, 5 жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсаны дагуу “Хотын соёл-Хамтын соёл” уриан дор төрийн албан хаагчид, иргэд хүүхэд залуучууд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг нийгмийн ёс зүйг дээдэлсэн, өөрийн хотын үнэт зүйлсээр бахархдаг, эерэг харилцаа, ухамсарт зан үйл, соёлд суралцуулах, соён гэгээрүүлэх зорилгоор Соёлыг түгээе аяныг 2021.10.11-2021.11.11 хүртэлх 1 сарын хугацаанд зохион байгуулагдаж байна.

Энэхүү аяны хүрээнд Онцгой байдлын газраас доорх 14 ажлын төлөвлөгөөг алба хаагчид руу болон иргэд рүү гэсэн чиглэлээр ажиллаж байна.

Мэдээлэл бэлтгэсэн: Дэслэгч Д.Болорцэцэг.

scroll to top