Нэг төрийн албан хаагч-Нэг өрх

image_2021_07_02T03_02_00_841Z-1.png

Аймгийн Онцгой комиссоос гаргасан “Нэг төрийн албан хаагч-нэг өрх” удирдамжийн дагуу Онцгой байдлын газрын нийт алба хаагчид 48 хүний ойрын хавьтал болох 571 иргэнд хуваарийн дагуу гэрийн ажиглалтын хугацаанд хяналт тавьж, зөвлөгөө мэдээллээр ханган ажилласан. Ингэхдээ алба хаагч бүр хуваарьт өрхрүүгээ өдөрт 3 удаа утсаар холбогдон эмийн сангийн хүргэлт, хүнс хүргэлт, шаардлагатай тохиолдолд хариуцсан Өрхийн эрүүл мэндийн төв, эмчтэй холбож өгөх, халдвар хамгааллын дэглэмийг сахин ус авч өгөх, гэрээсээ гарахгүй байх, гэртээ зочин урихгүй байх, халдвар хамгааллын дэглэмээ чанд сахих, шаардлагатай эм аминдэмийг тогтмол хэрэглэх зэрэг зөвөлгөөг өгөн ажилласан. Онцгой байдлын газрын эмч-сэтгэл зүйч дэслэгч С.Сүхтогоо алба хаагчдад Google forms программаар өдөр бүр хяналт тавин ажилласан.

scroll to top