ТӨЛӨВЛӨГӨӨТ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА

106528672_1297279263996790_2782159280324921108_n.jpg

Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжид Гамшгаас хамгаалах болон Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, стандарт, норм, нормативын баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангуулах төлөвлөгөөт хяналт шалгалт аймгийн хэмжээнд зохион байгуулагдан ажилласан

Шалгасан эмнэлэгүүд Өрхийн эрүүл мэндийн төв-8,

Хувийн хэвшлийн ортой эмнэлэг-10,

Хувийн хэвшлийн клиник-4 шалгалт явуулан зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажиллаж байна.

scroll to top