ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ОФИЦЕР БИЕ БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ КОМАНД ШТАБЫН СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

IMG_5949.png

Онцгой байдлын газрын удирдах албан тушаалтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг нэмэгдүүлэх, гамшгаас хамгаалах бодлого хөтөлбөрийг боловсруулах, бие бүрэлдэхүүнийг удирдах арга ухаанд сургаж дадлагажуулах, Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/416 дугаар тоот тушаалаар батлагдсан “2020 оны хичээлийн жилийн сургалтын хөтөлбөр”-ийн дагуу танхимын болон хээрийн дадлага сургалт зохион явуулах, Онцгой байдлын газрын “Команд штабын сургууль”-ийг 2020 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр Улбар шар дохиогоор аранзтай өгөгдсөн газарт офицер цүнхтэй бэлтгэл бэлэн байдлыг шалгаж эхлүүлсэн

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн дүрэм, Гал унтраах, арга зүй тооцоо, алба хаагчийн тодорхойлолт бичих аргачлал, заавар Хохиролын үнэлгээ хийж журам , олстой ажиллах, хамгаалах цув өмсөх зэрэг нийт 12 цагийн сургалтыг зохион байгуулж ажилласан

scroll to top