ГАМШГААС ХАМГААЛАХ САЙН ДУРЫН ИДЭВХИТНҮҮД БЭЛТГЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

IMG_6045.png

“Олон нийтийн оролцоотой гамшгийн эрсдэлийг бууруулах үндэсний хөтөлбөр”-ийг  хэрэгжүүлэх хүрээнд иргэдэд Аюулгүй амьдрах ухааны боловсрол ологох чиглэлээр Онцгой байдлын ерөнхий газар Насан туршийн боловсролын үндэсний төв хооронд хамтран ажиллах санамж бичиг байгуулан ажиллаж байгаа бөгөөд  энэ хүрээнд орон нутгийн Насан туршийн боловсролын төвийн багш, мэргэжилтнүүдэд болон боловсролын байгууллага, иргэд гэсэн гийт 40 хүний бүрэлдэхүүнтэй  гамшгаас хамгаалах чиглэлээр чадавхижуулах сургалтыг Каритас Монгол ТББ-тай өнөөдөр буюу 2020.01.20-ноос 2020.01.21-ний өдрүүдэд хамтран зохион байгуулж байна.

Ингэснээр иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд гамшгийн үеийн сайн дурын дурын үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, гамшигт нэрвэгдэгсдэд сэтгэл зүйн дэмжлэг, тусламж үйлчилгээний арга зүйн мэдлэгийг орон нутгийн сайн дурынханд эзэмшүүлэх, онцглой байдлын сайн дурынхны менежментийг сайжруулах юм

scroll to top