Мэргэжлийн ур чадварыг сайжруулах дадлага сургууль

10-e1569922486725.jpg
Гамшгийн үед гал түймэр унтраах, аврах ангиудын бие бүрэлдэхүүний бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, тэднийг дадлагажуулах, мэдлэг чадварыг дээшлүүлэх, практик үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 2019 оны 09 дүгээр сарын 07-ны өдөр Гал түймэр унтраах, аврах-56 дугаар ангийн сургалтын цамхагт байнгын шатаар авирах, довтолгооны шаттай ажиллах, аврах олсоор буух, зэргээр дадлага сургуулийг хийж ажиллалаа. Эхний ээлжинд Онцгой байдлын газрын бие бүрэлдэхүүн болон Гал түймэр унтраах, аврах-56 дугаар ангийн алба хаагчид хамрагдлаа.
scroll to top