Коронавируст халдвар /Ковид-19/-аас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авахтай холбогдуулан эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтан батлан гаргасан эрх зүйн баримт бичгийн жагсаалт

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын үед цэцэрлэг, сургуулийн сургалт, үйл ажиллагааг зохион байгуулахад мөрдөх түр журам /Боловсрол, шинжлэх ухааны сайд,  Эрүүл мэндийн сайдын хамтарсан тушаал 2021.08.19 А/292, А/525/

Засгийн газрын тогтоол:

тогтоол хүчингүй болгох тухай /2022.02.16/

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлыг цуцлах тухай /2022.02.14/

“Коронавируст халдварын тархалтын түвшинд үндэслэн хүн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам” /2022.01.05/

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай /2021.12.22/

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай /2021.08.25/

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай /2021.06.30/

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай /2021.05.27/

Түр журам батлах тухай 152 дугаар тогтоол /2021.05.19/

Журмын хавсралтыг өөрчлөн батлах тухай \2021.05.05.118\

Гамшгаас хамгаалах өндөрүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх тухай /2021.05.05/

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай /2021.04.23/

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх 2021.04.08-ны өдрийн 91 дүгээр тогтоол

Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн хугацааг сунгах тухай/2021.03.25/

Хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол /2021.03.25/

Бүх-нийтийн-бэлэн-байдалд-шилжүүлэх-тухай-27-р-тогтоол-1

Халдвараас урьдчилан сэргийлэх талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх хугацааг сунгах тухай тогтоол

Хилийн боомтын талаар авах арга хэмжээний тухай тогтоол /2020.12.30/

Улсын онцгой комиссын даргын шийдвэрүүд:

УОК-ын Шуурхай штабын үйл ажиллагааг оператив бүлгийн зохион байгуулалтад шилжүүлэх тухай

Түр журам хүчингүй болгох тухай /2022.02.14/

Коронавируст халдварын шар түвшинд шилжүүлэх тухай тогтоол 2 /2022.02.14/

Коронавируст халдварын “Омикрон”  хувилбарын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх зарим арга хэмжээний тухай

Түр журам батлах тухай /2021.12.14 69 дугаар тушаал/

Гашуунсухайт боомтоор уул уурхайн экспортын тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам /2021-10-29 191-р хамтарсан тушаал/

Түр журам хүчингүй болгох тухай /2021-10-12 61-р тушаал/

Коронавируст халдварын тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх, хариу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах тухай 06-р албан даалгавар /2021.08.13/

Мэдээллийн систем, өгөгдлийн санд хандах эрх олгох тухай /2021.07.09 52 -р тушаал/

Улсын онцгой комиссын даргын 51 дугаар тушаал /Гадаад улсаас ирсэн хүнийг тусгаарлан ажиглах үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам/ /2021.06.24/

Журам батлах тухай /2021.06.02/

Улсын Онцгой комиссын албан даалгавар /2021.05.25/

Улсын онцгой комиссын даргын 46 дугаар тушаал /Хот болон орон нутаг хооронд зорчих иргэдийн хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам/ /2021.05.19.46/

Улсын онцгой комиссын даргын 43 дугаар тушаал /Түр журам батлах тухай/ /2021.05.07/

Улсын онцгой комиссын даргын 41 дүгээр тушаал /Түр журмыг шинэчлэн батлах тухай/ /2021.05.06/

Коронавируст халдварын тархалтыг хумих хариу арга хэмжээг сайжруулах, халдвар хамгааллын дэглэм, ажлын хариуцлагыг өндөржүүлэх тухай УОК-ын албан даалгавар /2021.05.03/

“Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг зохицуулах түр журам” батлах тухай 37 дугаар тушаал /2021.04.25/

Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалт эрс нэмэгдсэнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 03 дугаар тогтоол /2021.04.16/

Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай /2021.04.08 02 дугаар тогтоол/

Коронавируст халдварын тархалтын “Улбар шар” түвшинд шилжсэнтэй холбогдуулан авах зарим арга хэмжээний тухай /2021.03.31 01 дугаар тогтоол/

Шуурхай штабыг шинэчлэн байгуулах тухай /2021.03.03/

Улсын Онцгой комиссын даргын 20 дугаар тушаал /2020,02,25/

Улсын онцгой комиссын хурлын тэмдэглэлүүд:

Улсын онцгой комиссын 04 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2023.11.28/

Улсын онцгой комиссын 03 дугаар хурлын тэмдэглэл /2023.08.06/

Улсын онцгой комиссын 02 дугаар хурлын тэмдэглэл /2023.07.05/

Улсын онцгой комиссын 01 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2023.03.06/

Улсын онцгой комиссын 01 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2022.01.10/

Улсын онцгой комиссын 02 дугаар хурлын тэмдэглэл /2022.02.14/

Улсын онцгой комиссын 03 дугаар хурлын тэмдэглэл /2022.03.17/

Улсын онцгой комиссын 04 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2022.10.28/

Улсын онцгой комиссын 05 дугаар хурлын тэмдэглэл /2022.11.22/

Улсын онцгой комиссын 01 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.01.04/

Улсын онцгой комиссын 02 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.01.30/

Улсын онцгой комиссын 03 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.02.02/

Улсын онцгой комиссын 04 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.02.03/

Улсын онцгой комиссын 05 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.02.16

Улсын онцгой комиссын 06 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.02.03/

Улсын онцгой комиссын 07 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.03.08

Улсын онцгой комиссын 08 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.03.13/

Улсын онцгой комиссын 09 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.03.22/

Улсын онцгой комиссын 10 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.03.26/

Улсын онцгой комиссын 12 дугаар хурлын тэмдэглэл/2021.04.01/

Улсын онцгой комиссын 15 дугаар хурлын тэмдэглэл/2021.04.23/

Улсын онцгой комиссын 17 дугаар хурлын тэмдэглэл/2021.05.05/

Улсын онцгой комиссын 18 дугаар хурлын тэмдэглэл/2021.05.18/

Улсын онцгой комиссын 19 дүгээр хурлын тэмдэглэл/2021.05.26/

Улсын онцгой комиссын 20 дугаар хурлын тэмдэглэл/2021.06.14/

Улсын онцгой комиссын 21 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.06.23/

Улсын онцгой комиссын 22 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.07.01/

Улсын онцгой комиссын 23 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.07.06/

Улсын онцгой комиссын 24 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.07.22/

Улсын онцгой комиссын 25 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.07.23/

Улсын онцгой комиссын 26 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.09.03/

Улсын онцгой комиссын 27 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.09.27/

Улсын онцгой комиссын 28 дугаар хурлын тэмдэглэл /2021.11.23/

Улсын онцгой комиссын 29 дүгээр хурлын тэмдэглэл /2021.11.27/

Улсын онцгой комиссоос гаргасан журмууд:

Түр журам хүчингүй болгох тухай /2021.11.25. 66 дугаар тушаал/

Хот хоорондын зорчигч тээвэрлэлтийг зохицуулах түр журам /2021.02.28/

Коронавируст халдвараас сэргийлэх арга хэмжээг зохион байгуулах түр журам /2021.02.22/

“Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын тархалтын түвшин тогтоож, төрийн байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааг зохицуулах түр журам” /2021.02.21/

Коронавируст халдварын цар тахалтай тэмцэх хариу арга хэмжээний төлөвлөгөө