1651565085278.jpeg

Гамшгаас хамгаалах алба, мэргэжлийн ангиудад сургалт зохион байгууллаа

Онцгой байдлын газраас Орхон аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа Гамшгаас хамгаалаах алба, мэргэжлийн ангиудын удирдлагуудыг чадавхижуулах сургалтыг өнгөрөгч долоо…