111.jpeg

АЙМГИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ ТӨХК-ИЙН 163 ДУГААР РЕЛЕЙНИЙ СТАНЦАД ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын дарга, хурандаа Г.Ганбаатар, аймгийн Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн захирал Г.Эрдэнэбат нарын баталсан удирдамжийн дагуу 2020…

IMG_7101.png

ХУВЦАС, ЖАГСААЛЫН ҮЗЛЭГ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хойд бүсийн төв-Орхон аймгийн Онцгой байдлын газрын даргын баталсан удирдамжийн дагуу алба хаагчдад хувцасны хангалт, хангалтаар олгогдсон хувцас хэрэглэлийг дүрмийн…

.jpg

2018-2020 оны хугацаанд Орхон аймагт “Гамшигт тэсвэртэй хотууд” төсөл хэрэгжин хаалтын ажиллагааг зохион байгууллаа

“Гамшгийн эрсдэлийг олон нийтийн оролцоотой бууруулах” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Дэлхийн Зөн Монгол ОУБ-тай хамтран Орон нутгийн түвшинд гамшгийн менежментийг…

j.jpg

ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД ХОЙД БҮСИЙН ТӨВ-ОРХОН АЙМГИЙН ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗРЫН ХОЛБОО ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ШИЙДВЭРЛҮҮЛСЭН

Дэлхийн зөн-Монгол олон улсын байгууллагын “Гамшигт тэсвэртэй хотууд” төсөл хөтөлбөр Орхон аймаг, Эрдэнэт хотод 2018-2020 оны хугацаанд хэрэгжсэн. Энэ хугацаанд…